1974 Nebraska Playing Cards #10C: Percy Eichelberger

Percy Eichelberger 1974 Nebraska Playing Cards football card

Percy Eichelberger

Position: linebacker

College: Nebraska