1966 Philadelphia #113: Gordon Smith

Gordon Smith 1966 Philadelphia football card

Gordon Smith

Team: Minnesota Vikings

Position: end

College: Missouri

Rookie card, double print