1968 Topps Test Team Photos #4: Miami Dolphins Team

Miami Dolphins Team 1968 Topps Test Team Photos football card