1968 Topps Test Team Patches #40: Miami Dolphins

Miami Dolphins 1968 Topps Test Team Patches football card