1960 Topps Metallic Stickers #9: Philadelphia Eagles

Philadelphia Eagles 1960 Topps Metallic Stickers football card