1952 Parkhurst #30: Nobby Wirkowski

Nobby Wirkowski 1952 Parkhurst football card

Nobby Wirkowski

Team: Toronto Argonauts

Position: quarterback

College: Miami Ohio