1976 Coke Bears Discs #4: Doug Buffone

Doug Buffone 1976 Coke Bears Discs football card

Doug Buffone

Team: Chicago Bears

Position: linebacker

College: Louisville

Hometown: Yatesboro, PA