1966 Philadelphia #12: Ernie Wheelwright

Ernie Wheelwright 1966 Philadelphia football card

Ernie Wheelwright

Team: Atlanta Falcons

Position: fullback

College: Southern Illinois