1965 Philadelphia #122: Aaron Thomas

Aaron Thomas 1965 Philadelphia football card

Aaron Thomas

Team: New York Giants

Position: end

College: Oregon State

Rookie card, double print