1953 Oregon #12: Ron Pheister

Ron Pheister 1953 Oregon football card

Ron Pheister

Position: center

College: Oregon